Bright Friday giveaway - pravila nagradnog natječaja

Andrea Basić / 05.11.2021.

Bright Friday giveaway Bijelog Svijeta nagradni je natječaj organiziran na našim društvenim mrežama, točnije na Facebooku i Instagramu Bijelog Svijeta. U nastavku pročitaj pravila.

ORGANIZATOR NATJEČAJA

Bijeli Svijet d.o.o., Kranjčevićeva 50, 10000, Zagreb, OIB: 31225259453, (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira Nagradni natječaj.

 

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

 

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj započet će 9. studenog 2021., a trajat će do 26. studenog 2021. do 12:00. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici Priređivača: https://www.bijelisvijet.hr

 

 SUDIONICI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem U Republici Hrvatskoj. U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

 

OPIS NATJEČAJA

Priređivač će Nagradni natječaj postaviti na svojoj službenoj Facebook stranici Bijeli Svijet – Bright World (https://www.facebook.com/bijelisvijet.brightworld) te na svojoj službenoj Instagram stranici @bs_brightworld (https://www.instagram.com/bs_brightworld/) dana 9. studenog 2021., a sudionici Nagradnog natječaja će se moći prijaviti na natječaj do 26. studenog 2021. do 12:00. Sudionici ovog Nagradnog natječaja trebat će na našem Facebook profilu, točnije na Facebook profilu Bijelog Svijeta ili na našem Instagram profilu, točnije na Instagram profilu Bijelog Svijeta odgovoriti u komentaru objave u skladu sa zadatkom Priređivača. Nagradu će osvojiti ukupno 10 sudionika Nagradnog natječaja, točnije 5 sudionika koji na našoj Facebook objavi ostave komentar s najkreativnijim odgovorom i 5 sudionika koji na našoj Instagram objavi ostave komentar s najkreativnijim odgovorom. Prijavom na Nagradni natječaj sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

NAGRADE

U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno 10 najboljih sudionika – 5 sudionika na Facebooku i 5 sudionika na Instagramu. Nagrada je: 10x1 odstranjivača mrlja Green’ R Stain Wash Power.

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o osvajanju iste te se obvezuju dostaviti svoje osobne podatke Priređivaču u roku od 7 dana od dana objave dobitnika (ime, prezime i broj mobilnog telefona). Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. 

 

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Po završetku nagradnog natječaja žiri Priređivača potvrdit će zapisnički pobjednika, a odluka žirija je konačna. Priređivač će objaviti dobitnika putem službene web stranice  https://www.bijelisvijet.hr i označavanjem njihovih Instagram imena (@mention u komentarima objave) ili njihovih Facebook imena (@mention u komentarima objave) najkasnije dana 30. studenog 2021. godine.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da dobitnik dostavi Priređivaču podatke navedene pravilima. Nagradu je moguće preuzeti na adresi ureda Bijelog Svijeta, točnije u Kranjčevićevoj 50, Zagreb. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

 

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja, tj. za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga podaci biti trajno obrisani.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnik je suglasan da se podaci o dobitniku objave na službenoj stranici https://www.bijelisvijet.hr. Ti podaci mogu uključivati ime i prezime dobitnika.

 Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem.

Sudionik u ovom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način. Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.