Tvrtka Bijeli Svijet d.o.o. donacijom pomogla Udruzi FALA

Ivana Živičnjak / 04.01.2018.

Bright World Ltd donated to the FALA Association

Zagreb, 29.prosinca - Djed Mraz i njegov sin posjetili su udrugu terapijskog jahanja Fala i razveselili djecu štićenike. Djelatnici tvrtke Bijeli Svijet d.o.o. prisustvovali su predstavi " Djed Mraz ima tajnu", a djecu su obradovali pokločićima te sudjelovanjem u prezenatciji terapijskog i rekreativnog jahanja uz pomoć konja, volontera i članova udruge FALA.

Zagreb, 29th December - Santa Claus and his son visited the Fala therapeutic riding association and cheered the children. The employees of the Bright World Ltd. attended the show "Santa Claus has a secret" and the children reveled with the gifts and participated in the presentation of therapeutic and recreational riding with the help of horses, volunteers and members of the FALA association.

„Nadam se da smo u ovo blagdansko vrijeme svojom potporom doprinijeli kvaliteti života djece koja su bila uključena u rehabilitacijsku terapiju, te njihovih roditelja i da im je istinski pomogla. Čast mi je stoga uručiti donaciju Udruzi FALA za promicanje socijalne osjetljivosti, zaštite i poboljšanja kvalitete života i popularizacija terapijskog i rekreativnog jahanja te se nadam da će i dalje uspješno nastaviti sa svojim plemenitim radom i pomaganjem.“ – ističe direktor tvrtke Bijeli Svijet, Mario Martinek.

"I hope that with this support we contributed to the quality of life of children who were involved in rehabilitation therapy and their parents and that they really helped them. It is my honor to hand over the donation to the FALA Association to promote the social sensitivity, the protection and improvement of the quality of life and the popularization of therapeutic and recreational riding, and I hope that it will continue to be successfully with its noble work and helping "- said Bright World company manager Mario Martinek.